23522279 RON CACTE DETROIT S60 | OIL PAN GASKET

Tình trạng: Hết hàng
Dòng xe: Detroit S60 Hãng xe: Detroit Diesel
Liên hệ
Thông tin sản phẩm:

- Vật liệu AEM

- OE quality / chất lượng như hàng chính hãng.

-  Phụ tùng thay thế / Aftermarke...

- Vật liệu AEM

- OE quality / chất lượng như hàng chính hãng.

-  Phụ tùng thay thế / Aftermarket parts

- Tham khảo mã chính hãng | OE refer only

Detroit Diesel 23522279 Oil Pan Seal
Detroit Diesel 23539104 Oil Pan Seal
Detroit Diesel DDE23522279 Oil Pan Seal
Detroit Diesel DDE23539104 Oil Pan Seal
BY VIETNAMESE:
1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua.
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY ENGLISH:
1. Please confirm OEM number and part number before purchasing.
2. All products offered on this website are 100% NEW, Unless listed as second-hand or stock-manufactured, or re-manufactured.
3. The use of other manufacturers 'names, parts manufacturers' names, brands, part numbers or trademarks is for identity and informational purposes only.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: