A22-45194-001 Báo áp suất cao @ HIGH PRESSURE SWITCH

Tình trạng: Hết hàng
Dòng xe: Century & Columbia Hãng xe: Freightliner
Liên hệ
Thông tin sản phẩm:

HIGH PRESSURE SWITCH

High

HIGH PRESSURE SWITCH

High

Black

M10-1.25 F

Closed

300psi

250psi

OE: A22-45194-001 

MT1691

MT0004

BY VIETNAMESE:
1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua.
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY ENGLISH:
1. Please confirm OEM number and part number before purchasing.
2. All products offered on this website are 100% NEW, Unless listed as second-hand or stock-manufactured, or re-manufactured.
3. The use of other manufacturers 'names, parts manufacturers' names, brands, part numbers or trademarks is for identity and informational purposes only.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: