Két gió Cascadia 2008-2015 loại thấp

Tình trạng: Hết hàng
Dòng xe: Cascadia Hãng xe: Freightliner
Liên hệ
Thông tin sản phẩm:

kích thước 880 x 650 x 62 mm

Design Style Tube and Fin
Height 34 3/4
Width 25 3/4
Depth 2 1/2
Inlet 4
Outlet 4
Make Freightliner
Model Columbia
Start Year 2008
End Year 2015
Reference # 3E0118500001, 3S118501, 3E011850001, 0131242002, 3S0139230001, 3S0137530001, 3E0137530001, A0527743000, A0527743001, A0527743004, A0527743006, A0527745000, A0527745004, A0527745006, A0527745016, A0527745017, A0527745019, A0527745020, A0527745021, A0527745032, A0527745036, A0527745037, A0527745049, A0527745053, A0529627000, A0529627003, A0530033000, A0530033001, A0530033003, A0530033004, A0530033005, A0530033007, A0530357000, MOD3E118500001, A0530357001, A0530357003, A0530357004, A0530357005, A0530357007, A0530602003, A0530676000, A0530676002, 0531040006, 0531040007, 0531114002, MOD3E0118500001, 3E0118500001, MOD3S118501, MOD3S0137530001, MOD3S0137531, 3S0137531, MOD3S137531, 3S137531, 3S013753001, 3S0138410000, 01-31242-000, 0131242000, 222263, F2000B, BHTD9454, FRT18132, FRT18132N, FRDAC3J, 4401-1728, 4401-1727, 44011728, CAC399, CB-FL5Y, CFL5Y, C-FL5Y, FL 5Y, FL5Y, FLX010244, SRMFR6E, S19954, 441283

 

BY VIETNAMESE:
1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua.
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY ENGLISH:
1. Please confirm OEM number and part number before purchasing.
2. All products offered on this website are 100% NEW, Unless listed as second-hand or stock-manufactured, or re-manufactured.
3. The use of other manufacturers 'names, parts manufacturers' names, brands, part numbers or trademarks is for identity and informational purposes only.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: