2513233C1 Két nước chính International Prostar Radiator 2010-2014

Tình trạng: Hết hàng
Dòng xe: Prostar Hãng xe: International
Liên hệ
Thông tin sản phẩm:

2513233C1 Két nước chính International Prostar Radiator 2010-2014

Design Style Premium
Height 35 1/4
Width 40 9/16
Depth 2
Inlet 2 1/2
Outlet 2 1/2
Engine Oil Cooler N/A
Trans Oil Cooler 11 1/2 Oil Cooler (on grill side)
Make International
Model Transtar-Prostar
Start Year 2010
End Year 2014
Reference # 2604295C93, 3697461F97, 1040305, 1003714, 3839638F91, 3839638F92, 3839638F93, 3839638F94, 3839638F95, 3839638F96, 2604295C91, 2604295C92, 2604295C94, 2604295C96, 2513233C1, 2513233C-1, 238626, 64-0102, LT9165, 615RA102, 2001-3547, 20013547

Ghi chú:

1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua.
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY VIETNAMESE:
1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua.
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY ENGLISH:
1. Please confirm OEM number and part number before purchasing.
2. All products offered on this website are 100% NEW, Unless listed as second-hand or stock-manufactured, or re-manufactured.
3. The use of other manufacturers 'names, parts manufacturers' names, brands, part numbers or trademarks is for identity and informational purposes only.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: