Phuộc cabin nhỏ International Prostar 3595977C96

Tình trạng: Hết hàng
Dòng xe: Prostar Hãng xe: International
Liên hệ
Thông tin sản phẩm:

Mã phụ tùng tham khảo:

Mã phụ tùng tham khảo:

NAME

PART NUMBER

NOTES

Haldex

SA66127

Cab Air Shock

IHC

3595977C91

Cab Air Shock

IHC

3595977C92

Cab Air Shock

IHC

3595977C93

Cab Air Shock

IHC

3595977C94

Cab Air Shock

IHC

3595977C95

Cab Air Shock

IHC

3595977C96

Cab Air Shock

Monroe

66127

Cab Air Shock

Tenneco

OE12330

Cab Air Shock

Tenneco

OE12332

Cab Air Shock

Tenneco

OE12332S

Cab Air Shock

Torque

TR7C96

Cab Air Shock

Ghi chú:

1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua. 
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY VIETNAMESE:
1. Vui lòng xác nhận số OEM, mã phụ tùng trước khi mua.
2. Tất cả các sản phẩm được cung cấp trên trang web này là MỚI 100%, Trừ khi được liệt kê là hàng cũ hay hàng bãi, hay hàng sản xuất lại (Re-manufactured).
3. Việc sử dụng tên của các nhà sản xuất khác, tên các hãng phụ tùng, các thương hiệu, mã số phụ tùng hoặc các nhãn hiệu chỉ dành cho mục đích thông tin và nhận dạng.

BY ENGLISH:
1. Please confirm OEM number and part number before purchasing.
2. All products offered on this website are 100% NEW, Unless listed as second-hand or stock-manufactured, or re-manufactured.
3. The use of other manufacturers 'names, parts manufacturers' names, brands, part numbers or trademarks is for identity and informational purposes only.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: